Polub nas na Facebooku
Instagram
Instagram did not return a 200.

Śledź nas!

Subskrybuj
Enter your email and we'll send you a coupon with 10% off your next order.
 
Masz pytania? Zadzwoń: (42) 298-8216
Zbadaj potrzeby

DO CZEGO SŁUŻY ANKIETA BADANIA POTRZEB?

 
Niniejszy kwestionariusz służy badaniu potrzeb, możliwości i oczekiwań szkoleniowych grupy docelowej. Zależy nam by szkolenia spełniały Państwa oczekiwania.

W oparciu o uzyskane informacje zostanie przygotowany indywidualny program szkoleń, szyty na miarę, dedykowany zleceniodawcy. Im więcej informacji udzielą Państwo tym lepiej zostanie opracowany program.

Pozyskane informacje są objęte klauzulą poufności i służą wyłącznie opracowaniu programu szkoleń.

6019
 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ONLINE

 

FIRMA / INSTYTUCJA

Uczestnicy DZIAŁ/ STANOWISKA

DATA SPOTKANIA

DATA PRZESŁANIA OFERTY

BADANIE PROWADZIŁ/A

W BADANIU UCZESTNICZYŁ/A

Wskaż obszar i zakres kompetencji grupy docelowej

 1. analiza pracy (zakres obowiązków, konieczne zasoby i kompetencje na danym stanowisku, podstawa do oceny wykonania zadania, efektywności pracy - jakie normy powinien spełniać pracownik/czka)

 2. wskaż cel wykorzystania kompetencji zadania pracownika

 3. diagnoza oczekiwanych kompetencji ( w zakresie wiedzy , umiejętności i postaw niezbędnych do wykonania pracy)

  wiedza:

  umiejętności:

  postawy:

Przeanalizuj dokładnie potrzeby grupy docelowej/ zbadaj potrzeby szkoleniowe:

 • jaki pracownicy/czki mają dotychczasowy poziom wiedzy i umiejętności w zakresie poruszanego tematu? / jakie programy szkoleniowe przeszli? Jest istotne by nie powielać materiału znanego a zdiagnozować posiadane już zasoby i kompetencje

 • jakie braki mogą mieć pracownicy/czki, które zostaną uzupełnione podczas szkolenia?

 • jakie problemy uczestników/czek może rozwiązać szkolenie? Indywidualne, konkretne problemy w pracy na stanowisku związane z zadaniami?

 • jaka może być motywacja do udziału w szkoleniu? Co może przeszkodzić w efektywności szkolenia?

Obszary badania:

 • organizacyjno- logistyczne, (ile godzin, ile dni, specyfika agendy w jakim czasie, ile osób, gdzie szkolenie, sprzęt w sali, catering, czy planować przerwę na lunch, ile przerw na kawę – jak widzicie Państwo organizację)

 • badanie relacji, np.: gdy praca pod presją – brak zaufania w zespole, relacje w zespole, czy w szkoleniu będą jednocześnie uczestniczyć przełożeni i podwładni? Czy jest możliwa komunikacja po imieniu między uczestnikami i między trenerem a uczestnikami?

 • kultury organizacji, np.: praca zmianowa, na akord, uniformy, hierarchia, specyfika

 • operacyjne (wdrożeniowe), np. gotowość do zmian stylu pracy. Po szkoleniu okazuje się,
  że nie ma możliwość wdrożenia proponowanego systemu z jakiś przyczyn – warto je w
  takim wypadku poznać wcześniej


 • uwarunkowania merytorycznenp.: poziom wiedzy, staż pracy i doświadczenie zawodowe, wykształcenie

Możliwe dodatkowe źródła informacji np.: plan rozwoju zawodowego, ocena okresowa,

Dziękujemy za udział w badaniu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ W PDF

 
Pobierz ankietę w formacie pdf
``Ważną rzeczą jest stale zadawać pytania.`` Albert Einstein